Waarom vragen we dit?
De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli 2020 beslist dat horecazaken de aanwezigheid van
hun gasten moeten noteren. Dit komt er niet zomaar: de COVID-19 pandemie woedt opnieuw in
volle hevigheid, en dit is slechts één van de maatregelen genomen om jou, je familie, vrienden
en kennissen beter te kunnen beschermen. Jouw en hun gezondheid staan op nummer één!

Wat gaat er gebeuren met je gegevens?
We begrijpen dat je bezorgd bent om de verwerking van je persoonsgegevens. We verwerken de
gegevens in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden je gegevens
bij in een afgesloten mailbox voor een duurtijd van 14 dagen, waarna uw gegevens onherroepelijk worden
vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder
gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens
voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie.
Waar kan ik terecht met vragen?
Heb je vragen hierover, vraag dan naar de verantwoordelijke van het restaurant, café of hotel
Met het invullen van dit formulier ga ik akkoord met de gegevensverwerking
onder artikel 6 GDPR, c) en het relevante Ministerieel Besluit.

Even juridisch: op welke basis verwerken we je gegevens?
Je hebt vast al gehoord over de ‘GDPR’: de ‘General Data Protection Regulation’. Dat is een strenge
Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens,
direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op
grond van artikel 6,c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging
van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken. Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een
verzoek dan wel klacht indienen, kan je de DPO contacteren van het Agentschap Zorg & Gezondheid via
veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be